วันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2553

+การบ้าน จากนักเรียนรุ่นที่ 1

เอาการบ้านของนักเรียนรุ่นที่ 1 มาโชว์ค่อ แจกไปทั้งหมด เกือบ ๆ 50 คน
แต่มาส่งการบ้าน 2 คนเอง Y_Y........

นักเรียนคนแรก พี่ต่าย praditkhorn  ส่งการบ้านเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2553และวั้นที่ 25 เมษายน 2553


นักเรียนคนที่ 2 พี่ช่างแบนซ์ค่ะ  ส่งการบ้านเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553

วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2553

+การสีกาแฟ

สีด้วยเครื่องสีกาแฟค่ะ

สีเสร็จแล้วก็จะได้สารกาแฟแบบนี้ค่ะ


เมือกาแฟแห้งแล้วจะมีความไวต่อการดูดกลิ่นได้ดี และเก็บได้ไม่นาน จึงควรสีทันทีหลังตากแห้ง เมล็ดกาแฟที่สีแล้วควรบรรจุในกระสอบป่าน ที่สะอาด ใหม่ ปราศจากกลิ่น โรงเก็บควรมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก วางกระสอบกาแฟบนชั้นที่มีความสูงจากพื้น 15 เซนติเมตร ห่างจากฝาผนัง 50 เซนติเมตร และห่างจากหลังคา 100 เซนติเมตร การขนส่งไปขายรถที่ให้บรรทุกก็ควรสะอาด และที่สำคัญวันที่ขนส่งควรเป็นวันที่ฝนไม่ตกค่ะ

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2553

+การคัดเลือก และการตาก

การคัดเลือกผลกาแฟ
คัดเลือกด้วยการนำผลกาแฟที่เก็บมาแล้วมาแช่น้ำดูค่ะ ผลไหนที่ลอยน้ำให้คัดออกทิ้ง เพราะเป็นผลฝ่อ ไม่มีเมล็ด หรือถูกมอดเจาะ ผลกาแฟที่จมน้ำ เป็นผลที่มีเมล็ดสมบูรณ์ค่ะ

การตาก
นำผลกาแฟที่จมน้ำไปตากบนลานซีเมนต์ หรือแคร่ไม่ไผ่ที่สะอาด

วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2553

แจกฟรี (รอบที่ 2) และแจ้งรายชื่อส่งซองกลับ รอบที่ 1


กติกาง่าย ๆ ค่ะ


1.  เริ่มนับลำดับ 1-20 ค่ะ  (อาจจะต้อง เลือกในฐานะ google แล้วสมัคร gmail
หรือพี่ ๆ ที่มี gmail อยู่แล้วต้อง login ก่อนค่ะ)


2.  โม้ให้อ้อยฟังหน่อยว่าพี่ ๆ ชอบดื่มกาแฟยี่ห้ออะไร สูตรไหน  หรือถ้าพี่ ๆ ไม่ดื่มกาแฟ ก็เล่าเหตุผลค่ะว่าทำไม
ถึงอยากปลูกกาแฟโรบัสต้า โม้ขำ ๆ อิอิ


3. ส่งซองเปล่าจ่ายหน้าซองถึงตัวท่านเอง+ติดแสตมป์ 3 บาทส่งมาที่

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2553

+การเก็บเกี่ยว

การเก็บเกี่ยว


ระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม เก็บเกี่ยวเมื่อผลกาแฟมีอายุ 11 เดือน หลังออกดอก ผลกาแฟจะสุกพอดี มีสีส้ม หรือส้มแดง ทะยอยเก็บเกี่ยวได้ทุก 3 สัปดาห์ค่ะ  เพราะกาแฟจะสุกไม่พร้อมกันทั้งกิ่ง

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2553

+การตัดแต่งกิ่ง

การตัดแต่งกิ่ง สำหรับต้นกาแฟ โรบัสต้า
·       การตัดแต่งกิ่งในระยะก่อนให้ผลผลิต  หลังจากปลูกกาแฟ 3-4 เดือน ตัดส่วนยอดของลำต้นให้เหลือลำต้นของกาแฟสูงจากผิวดิน 30-40 เซตติเมตร หลังจากนั้นประมาณ 2 เดือน เลือกกิ่งแขนงที่แข็งแรงไว้เพียง 3-5 กิ่งต่อต้นค่ะ
·       การตัดแต่งกิ่งหลังจากกาแฟให้ผลผลิต  หลังจากกาแฟให้ผลผลิต 4-5 ปีผลผลิตจะ

วันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2553

+การให้ปุ๋ย ระยะให้ผลผลิตแล้ว

การให้ปุ๋ย ระยะที่กาแฟให้ผลผลิตแล้ว

หลังจากนั้นปีต่อ ๆ ไปอ้อยทำเป็นตารางการใส่ปุ๋ยนะค่ะจะได้ดูง่าย ๆ เหมือน ๆ กันทุกปีค่ะ ซึ่งปุ๋ยที่ใช้จะเป็นปุ๋ยที่